Druhy sociálních služeb

Název Cílové skupiny
azylové domy
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
centra denních služeb
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
denní stacionáře
Město Sezimovo Ústí
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
domovy pro seniory
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • senioři
Zobrazit
chráněné bydlení
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
intervenční centra
Diecézní charita České Budějovice
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • ostatní
Zobrazit
kontaktní centra
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Cheiron T, o. p. s.
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
noclehárny
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
odborné sociální poradenství
Sociální služby městyse Borotín
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • ostatní
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
odlehčovací služby
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
osobní asistence
Centrum Kaňka
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
pečovatelská služba
Sociální služby Města Milevska
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Bechyně
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Město Chýnov
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
podpora samostatného bydlení
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
raná péče
Centrum Kaňka
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
služby následné péče
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cheiron T, o. p. s.
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
sociálně terapeutické dílny
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
sociální rehabilitace
Tichý svět o. p. s.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
G-centrum Tábor
 • senioři
 • oběti domácího násilí
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
terénní programy
Diecézní charita České Budějovice
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • ostatní
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA
 • ostatní
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
tísňová péče
Život Plus, z.ú.
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Anděl Strážný, z. ú.
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
Zobrazit
tlumočnické služby
Tichý svět o. p. s.
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
týdenní stacionáře
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
# Doplňkové služby
Klub KARDIO Tábor, z.s.
 • Sportovní aktivity pro zdravotně postižené
Zobrazit
Úřad práce Tábor
 • Kontaktní pracoviště Tábor
Zobrazit
Communio Tábor
 • Křesťansko - psychologické poradenství
 • Schůzky Sdružení anonymních alkoholiků
Zobrazit
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice , pracoviště Tábor
 • Diagnostika/vyšetření a péče
Zobrazit
Domácí péče Tereza
 • Domácí péče
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
 • Pečovatelské služby
Zobrazit
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Tábor
Zobrazit
Sportability, z.s.
 • Sportovní pobytové kurzy
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
 • Podpora náhradních rodin
 • Odborné poradenské služby, odborné služby pro rodiny v krizi
 • Certifikované programy primární prevence rizikového chování
 • Resocializační program pro dospělé
Zobrazit
Revma Liga ČR,Klub Tábor
 • Poskytované služby:
Zobrazit
RC Radost, o.p.s.
 • Psychosociální poradna
 • Dětská skupina
 • Volnočasové a aktivizační služby
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Oddělení sociální práce a pomoci
 • Kontaktní centrum pro seniory v Táboře a Family Point
Zobrazit
Sestry Tábor
 • Komplexní domácí péče, služby pro rodinu a domácnost.
Zobrazit
SOANZ, z.s.
 • Zajištění dopravy
Zobrazit
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Naděje
 • Volnočasové aktivity pro postižené děti a jejich rodiny
Zobrazit
Kiwajunior klub Tábor
 • Projekt Fília
Zobrazit
Svaz Vietnamců v České republice
 • Svaz Vietnamců v České republice – pobočka Tábor
Zobrazit
Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor
 • Probační a mediační služba ČR středisko Tábor
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
 • Středisko výchovné péče Tábor
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
 • Donášková služba pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny
 • Půjčování zvukových knih pro čtenáře se specifickými potřebami
 • Lekotéka
 • Volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • Aktivizační a vzdělávací programy pro seniory
Zobrazit
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín
 • Ústavní výchova
Zobrazit
Spolek rodičů a přátel Montessori
 • Montessori školka Pampeliška - dětská skupina
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
 • Seniorské programy
 • Ošacovací a humanitární středisko ČČK
 • Další služby:
Zobrazit