Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor

Probační úředník: Mgr. Kateřina Candrová Ing. Vít Jakšič Mgr. Michaela Štamberková

Telefon: 734 362 901, 778 703 975, 778 703 974,

E-mail: kcandrova@pms.justice.cz, vjaksic@pms.justice.cz, mstamberkova@pms.justice.cz

Státní organizace, která zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost zprostředkování mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestné činnosti (mediaci), poskytuje základní informace pro oběti trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb. Služba je bezplatná, zřizovatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Činnost PMS je stanovena zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19