Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb

Zařízení poskytuje odborné adiktologické služby osobám závislým na legálních a nelegálních návykových látkách, osobám ohroženým závislostí, osobám s nelátkovými závislostmi a jejich blízkým. Služby jsou poskytovány v rámci programu Kontaktní centrum, Poradenské centrum a Terénní program.


Poslední aktualizace: 23. květen 2020 23:04