Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor

Oblastní spolek ČČK je pobočný spolek státem uznané národní společnosti ČČK (ve smyslu mezinárodního práva)s určenou územní působností. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.


Poslední aktualizace: 31. květen 2020 20:00