Centrum Kaňka

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. (Centrum Kaňka) poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s postižením předškolního a školního věku a v oblasti sociálních služeb pro děti a mládež a dospělé osoby s postižením z Tábora a okolí. Jsou to sociální služby Raná péče, Osobní asistence a Denní stacionáře, registrované u KÚ JČK v Českých Budějovicích a dále vzdělávání v naší Mateřské škole a Základní škole speciální. Všechny tyto činnosti probíhají pod jednou střechou, jsou propojené a navazují na sebe. Pilířem péče v Kaňce o.p.s. je ucelený program 7 terapií, které klienti využívají pravidelně během každodenního pobytu, nebo dochází ambulantně. Hlavní aktivity organizace: poskytování sociálních služeb (raná péče, osobní asistence, denní stacionáře), poskytování vzdělávání (Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola), integrované volnočasové aktivity dětí zdravých a s postižením (kroužky, sportovně rehabilitační pobyty, příměstské tábory).


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19