Anděl Strážný, z. ú.

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba poskytující tísňovou péči s celorepublikovou působností. Cílem je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR, zajištění pomoci v krizových situacích, při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutnosti umístit občana do pobytového zařízení. Naším posláním je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování čímž přispíváme k prožití plnohodnotného života, kterým doposud žili. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí společenství a co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tj. doma.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19