Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Tábor

V oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení provádí OSSZ Tábor tyto činnosti:

 • Výplatu nemocenských dávek OSVČ a zaměstnanců zaměstnavatelů se sídlem v okrese Tábor
 • Rozhoduje o přiznání nemocenských dávek ve sporných případech
 • Poskytuje občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení a provádění jejich sociálního zabezpečení
 • Kontroluje plnění povinností v sociálním zabezpečení zaměstnavateli, poskytuje odbornou pomoc všem subjektům v oblasti sociálního zabezpečení s mezinárodním prvkem
 • Vystavuje formuláře souvisejících s aplikací práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv
 • Vykonává činnosti v oblasti evidence PN, provádí kontrolu dodržování léčebného režimu a rozhoduje o postihu
 • Rozhoduje o regresních náhradách a sankcích při porušení povinností v oblasti sociálního zabezpečení
 • Provádí sociální pojištění OSVČ
 • Vede registr pojištěnců; poskytuje informace z registru soudům, policii ČR, exekutorům; vydává potvrzení pro úřady práce

V oblasti důchodového pojištění:

 • Poskytuje občanům veškeré informace související s agendou důchodů
 • Sepisuje žádosti o důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí dle místní příslušnosti se zaměstnanci organizací, s nezaměstnanými občany, s osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), s osobami zaměstnanými v cizině, s občany, kteří uplatňují nárok na pozůstalostní dávku
 • Vydává rozhodnutí o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči do 18 let věku a zápočtu doby péče o osobu bezmocnou (převážně, úplně nebo částečně bezmocnou starší 80 let) do 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007 o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá ve stupni II., III. nebo IV. (středně těžká, těžká a úplná závislost)
 • Sepisuje žádosti o odškodnění pro politické vězně z let 1948 – 1989 a odškodnění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa v letech 1939 až 1945 a zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám
 • Sepisuje žádosti o úpravu starobních důchodů, vydává potvrzení o výši důchodu
 • Zpracovává agendu dobrovolného důchodového pojištění

Úřední hodiny:

klientské centrum: Po, St 8:00 – 17:00

podatelna: Po, St 8:00 – 17:00

Cílové skupiny: občané bez ohledu na věkové a sociální rozlišení

Územní pokrytí zařízení: okres Tábor


Poslední aktualizace: 19. říjen 2023 21:04