CHARITNÍ NADAČNÍ FOND

Charitní nadační fond je nezisková organizace, která byla založena za účelem pomoci osobám v sociální nouzi. Její hlavní činností je materiální, zejména potravinová pomoc. Potraviny CHNF získává jednak z vlastních prostředků, z darů sponzorů jak právnických, tak i fyzických osob, z Potravinové banky Jihočeského kraje a z prostředků Evropské unie z programu FEAD prostřednictvím MPSV. Dále zajišťuje odborné sociální poradenství včetně doprovázení klientů a poskytuje pomoc při zajišťování ubytování a zaměstnání.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19