Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšná společnost, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky. Pracoviště se nachází ve všech bývalých okresních městech. JCZPS poskytuje služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení uživatelů, bez ohledu na věk a situaci, tzn. zda uživatel už je v nepříznivé sociální situaci či je touto situací ohrožován. Sociální služby jsou pro zvýšení jejich kvality a komplexnosti doplněny o doplňkové služby.


Poslední aktualizace: 09. březen 2023 13:49