Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor

SONS ČR, z. s. je spolek s celostátní působností. Spolek s téměř desetitisícovou členskou základnou nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců. Cílem organizace je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy a také dále poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé zřídila jako obecně prospěšné společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost, byla co nejlepší.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19