Tichý svět o. p. s.

Tichý svět o. p. s. je neziskovou organizací, která poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením. Posilujeme integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.


Poslední aktualizace: 02. květen 2022 10:50