Centrum sanace rodin s dětmi - spolek

Centrum sanace rodin s dětmi - spolek poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 1. 1. 2016. Je tedy prvním tohoto druhu v Táboře. Žádné další sociální služby spolek neposkytuje. Toto umožňuje plně se soustředit na práci v rodinách s dětmi, neustále své zkušenosti prohlubovat, doplňovat a rozvíjet. Bohatá a dlouholetá praxe sociálních pracovníků v tomto oboru je předpokladem pro rychlé vytipování sociálně nepříznivé situace v rodině a naplánování jednotlivých kroků, jak tuto situaci řešit.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19