Domácí hospic Jordán, o. p. s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s., poskytuje zdravotně sociální služby lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci, kteří si přejí zůstat v kruhu svých blízkých až do konce života. Komplexní služby zahrnují odborné sociální poradenství, mobilní specializovanou paliativní péči, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nabízíme také podporu všem pečujícím a pozůstalým. Věnujeme se osvětovým činnostem ohledně tématu umírání, kvalitního a důstojného života i v období vážné nemoci a snažíme se o systémové změny v této oblasti.


Poslední aktualizace: 24. květen 2020 01:26