ANA, z.ú. adiktologické centrum

  • Koželužská 140, 39001, Tábor 
  • Josef Kačírek
  • 777796667

Posláním centra ANA je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.


Poslední aktualizace: 23. listopad 2021 14:00