Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice

Školské zařízení Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je zřizováno a přímo řízeno MŠMT ČR. Součástí školského zařízení je výchovný ústav pro dívky ve věku 15 - 18 let, nebo pro těhotné a nezletilé matky od 12 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou a jejich děti; ambulantní středisko výchovné péče poskytující všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž se v průběhu jejich vývoje objevily takové poruchy chování, které jsou již odchylkou od psychologické, pedagogické a sociální normy, klientům s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních; střední škola nabízející dva dvouleté učební obory a školní jídelna.


Poslední aktualizace: 26. červen 2020 16:55