Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je již 25 let jediným poskytovatelem rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Službu rané péče poskytujeme v terénní formě v domácnostech klientů (uživatelů) a doplňujeme ji ambulantními výkony v sídle pobočky v Českých Budějovicích.

Zásadou rané péče je poskytování služby v přirozeném prostředí dítěte, tedy doma, podporujeme celou rodinu, poskytujeme odbornou pomoc podle standardů služeb rané péče. Službu poskytujeme bezplatně.

Cílem rané péče je kompetentní rodina a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte a jeho sociální začlenění.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19