Město Chýnov

Pečovatelskou službu zřizuje Město Chýnov, které ji současně financuje. Dalšími zdroji financí jsou účelové dotace a příjmy od klientů. PS má tři pracovnice, jeden automobil, zázemí PS je v domě s pečovatelskou službou v Chýnově.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19