Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice , pracoviště Tábor

Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším o dborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

PPP poskytuje služby psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogickou a psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 věku, zákonným zástupcům dítěte, zletilým klientům, školám a pedagogickým pracovníkům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence a sociálních pracovnic.


Poslední aktualizace: 26. červen 2020 16:54