Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín

Organizace pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní ve vztahu k dětem úkoly výchovně vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.


Poslední aktualizace: 13. duben 2020 10:53