Kiwajunior klub Tábor

Předmětem činnosti je prosazování a podpora takových postojů, jakými jsou snahy o dobré mezilidské vztahy, nezištná pomoc, ohleduplnost, prevence sociálně patologických jevů. Posláním organizace je umožnit dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného sociálního prostředí získat chybějící zkušenosti a korektivní modely sociálního chování a zároveň podpořit získané pozitivní modely z orientační rodiny.


Poslední aktualizace: 23. květen 2020 23:24