PorCeTa, o.p.s.

Společnost PorCeTa, o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí odborné poradenství pro dospělé a děti a podpůrné služby pro rodiny. Velkou část služeb poskytuje v režimu sociálně-právní ochrany dětí. Pracuje také s třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování. Nabízí také adiktologické služby pro klienty ohroženými různými závislostmi a resocializační programy pro osoby po VTOS.


Poslední aktualizace: 17. březen 2021 11:19