Cílové skupiny

Název Poskytované služby
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • služby následné péče
 • odborné sociální poradenství
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní program
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zobrazit
oběti domácího násilí
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
osoby bez přístřeší
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
Zobrazit
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • služby následné péče
 • odborné sociální poradenství
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
Zobrazit
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
Zobrazit
osoby se sluchovým postižením
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
 • Tlumočnické služby
Zobrazit
osoby se zdravotním postižením
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • Odlehčovací služba pobytová
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Terénní odlehčovací služby
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit
osoby se zrakovým postižením
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
osoby s chronickým duševním onemocněním
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Chráněné bydlení
 • Centrum duševního zdraví
Zobrazit
osoby s chronickým onemocněním
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Terénní odlehčovací služby
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
Zobrazit
osoby s jiným zdravotním postižením
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • Odlehčovací služba pobytová
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
osoby s kombinovaným postižením
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Týdenní stacionář
 • Denní stacionář
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Odlehčovací služba
 • Osobní asistence
 • Centra denních služeb
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Chráněné bydlení
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
 • Tlumočnické služby
Zobrazit
osoby s mentálním postižením
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Týdenní stacionář
 • Denní stacionář
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Odlehčovací služba
 • Osobní asistence
 • Centra denních služeb
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Chráněné bydlení
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
osoby s tělesným postižením
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit
osoby v krizi
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
ostatní
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA
 • Terénní program R-R
Zobrazit
rodiny s dítětem/dětmi
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • Odlehčovací služba pobytová
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Osobní asistence
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní program
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
senioři
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Terénní odlehčovací služby
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • Domov pro seniory
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
Zobrazit