Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Bydlení
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Denní stacionář
 • Týdenní stacionář
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Osobní asistence
 • Centra denních služeb
 • Odlehčovací služba
 • Chráněné bydlení
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Terénní program Tábor
 • Občanská poradna Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • ostatní
 • osoby bez přístřeší
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • Domov pro seniory
 • senioři
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Chráněné bydlení
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Odlehčovací služby
 • Pečovatelská služba
 • Noclehárna
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Denní stacionář
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Středisko sociálních služeb
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Děti a mládež
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Chráněné bydlení
 • Centra denních služeb
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Chráněné bydlení
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní program
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Kiwajunior klub Tábor
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice , pracoviště Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
RC Radost, o.p.s.
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Spolek rodičů a přátel Montessori
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit
Dlouhodobá onemocnění
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Terénní odlehčovací služby
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Noclehárna
 • Pečovatelská služba
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Odlehčovací služby
 • Denní stacionář
 • Středisko sociálních služeb
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Sestry Tábor
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Dluhy
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • ostatní
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Duševní onemocnění
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Prostituce
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
ROZKOŠ bez RIZIKA
 • Terénní program R-R
 • ostatní
Zobrazit
Stáří
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • Domov pro seniory
 • senioři
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • senioři
 • senioři
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Zobrazit
Sestry Tábor
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
Zobrazit
Trestné činy
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • oběti domácího násilí
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor
Zobrazit
Umírání
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Sestry Tábor
Zobrazit
Vztahy v rodině
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • Odlehčovací služba pobytová
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Communio Tábor
Zobrazit
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • Občanská poradna Tábor
 • oběti domácího násilí
 • ostatní
Zobrazit
CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Terénní program
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
RC Radost, o.p.s.
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Svaz Vietnamců v České republice
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit
Závislosti
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • služby následné péče
 • odborné sociální poradenství
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
Communio Tábor
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • osoby bez přístřeší
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit
Zdravotní postižení
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Odlehčovací služba pobytová
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Naděje
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • Denní stacionáře
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Týdenní stacionář
 • Denní stacionář
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Chráněné bydlení
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Centra denních služeb
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Terénní odlehčovací služby
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociálně terapeutické dílny
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Odlehčovací služby
 • Denní stacionář
 • Středisko sociálních služeb
 • Noclehárna
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Klub KARDIO Tábor, z.s.
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Zobrazit
Revma Liga ČR,Klub Tábor
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
SOANZ, z.s.
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Sportability, z.s.
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • Tlumočnické služby
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit