Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Zdravotní postižení
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Odlehčovací služba pobytová
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Naděje
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Týdenní stacionář
 • Denní stacionář
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Chráněné bydlení
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Centra denních služeb
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Chráněné bydlení
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Denní stacionář
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Klub KARDIO Tábor, z.s.
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Zobrazit
Revma Liga ČR,Klub Tábor
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
SOANZ, z.s.
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Sportability, z.s.
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • Sociální rehabilitace
 • Tlumočnické služby
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • Denní stacionáře
 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit