Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Zdravotní postižení
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Odlehčovací služba pobytová
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Naděje
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Raná péče
 • Osobní asistence
 • Denní stacionáře
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Denní stacionář
 • Týdenní stacionář
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Chráněné bydlení
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Centra denních služeb
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Chráněné bydlení
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Denní stacionář
 • Středisko sociálních služeb
 • Noclehárna
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Pečovatelská služba
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Klub KARDIO Tábor, z.s.
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Zobrazit
Revma Liga ČR,Klub Tábor
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
SOANZ, z.s.
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
 • Raná péče
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Sportability, z.s.
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Tichý svět o. p. s.
 • Sociální rehabilitace
 • Odborné sociální poradenství
 • Tlumočnické služby
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
Zobrazit