Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Děti a mládež
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Centrum Kaňka
 • Raná péče
 • Denní stacionáře
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Chráněné bydlení
 • Centra denních služeb
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Chráněné bydlení
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní program
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Kiwajunior klub Tábor
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice , pracoviště Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
RC Radost, o.p.s.
Zobrazit
RYBKA - Tábor, z. s.
 • Středisko pracovní a sociální rehabilitace
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Spolek rodičů a přátel Montessori
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit