Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Vztahy v rodině
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontaktní centrum
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • raná péče
 • Odlehčovací služba pobytová
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Centrum sanace rodin s dětmi - spolek
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Communio Tábor
Zobrazit
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna Radenín
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • Občanská poradna Tábor
 • oběti domácího násilí
 • ostatní
Zobrazit
CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Zobrazit
Cheiron T, o. p. s.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Terénní program
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
RC Radost, o.p.s.
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit
Svaz Vietnamců v České republice
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit