Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Stáří
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Zobrazit
Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • Domov pro seniory
 • senioři
Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Noclehárna
 • Středisko sociálních služeb
 • Denní stacionář
 • Odlehčovací služby
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • senioři
 • senioři
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
Zobrazit
Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Sezimovo Ústí
 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionář
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
Zobrazit
Sestry Tábor
Zobrazit
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS ČR, z. s.), Oblastní odbočka Tábor
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby v krizi
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
Zobrazit
Svaz neslyšících a nedoslýchavých z.s. Poradenské centrum Tábor p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
Zobrazit