Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Závislosti
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
  • Kontaktní centrum
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Communio Tábor
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
  • Občanská poradna Tábor
  • Terénní program Tábor
  • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
  • osoby bez přístřeší
Zobrazit
Farní charita Tábor
  • Auritus – centrum adiktologických služeb
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit