Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Závislosti
Communio Tábor
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
  • Terénní program Tábor
  • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
  • Občanská poradna Tábor
  • osoby bez přístřeší
Zobrazit
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
  • Kontaktní centrum
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
Zobrazit