Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Dlouhodobá onemocnění
Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
Zobrazit
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
Domácí péče Tereza
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Středisko sociálních služeb
 • Noclehárna
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Denní stacionář
 • Odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit
I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
Zobrazit
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Odborné sociální poradenství
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s chronickým onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Městská knihovna Tábor
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Sestry Tábor
Zobrazit
Sociální služby Města Milevska
 • Pečovatelská služba Milevsko
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Život Plus, z.ú.
 • Tísňová péče
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
Zobrazit