Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Trestné činy
Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
  • Kontaktní centrum
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
  • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
  • Občanská poradna Tábor
  • Terénní program Tábor
  • oběti domácího násilí
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
PorCeTa, o.p.s.
Zobrazit
Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor
Zobrazit