Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

 • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
 • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
C
CHARITNÍ NADAČNÍ FOND
 • Odborné sociální poradenství
 • Potravinová pomoc
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Zobrazit
  Cheiron T, o. p. s.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terénní program
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • Zobrazit
  I
  I MY o.p.s.
 • Raná péče
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • Zobrazit
  J
  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Distribuce euroklíčů
 • Odborné sociální poradenství
 • Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • Zobrazit
  K
  Kiwajunior klub Tábor
 • Projekt Fília
 • Zobrazit
  Klub KARDIO Tábor, z.s.
 • Sportovní aktivity pro zdravotně postižené
 • Zobrazit
  #
  Město Bechyně
 • Pečovatelská služba
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • Zobrazit
  M
  Město Chýnov
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • Zobrazit
  Město Mladá Vožice – pečovatelská služba
 • Pečovatelská služba
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • Zobrazit
  Město Sezimovo Ústí
 • Denní stacionář
 • Pečovatelská služba
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • Zobrazit
  Město Tábor, odbor sociálních věcí
 • Kontaktní centrum pro seniory v Táboře a Family Point
 • Oddělení sociální práce a pomoci
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • Zobrazit
  Městská knihovna Tábor
 • Aktivizační a vzdělávací programy pro seniory
 • Donášková služba pro zdravotně znevýhodněné čtenáře knihovny
 • Lekotéka
 • Půjčování zvukových knih pro čtenáře se specifickými potřebami
 • Volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • Zobrazit
  O
  Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
 • Další služby:
 • Ošacovací a humanitární středisko ČČK
 • Seniorské programy
 • Zobrazit
  Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Tábor Zobrazit
  P
  Pečovatelská služba J. Krätzerová Chotoviny
 • Pečovatelské služby
 • Zobrazit
  Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice , pracoviště Tábor
 • Diagnostika/vyšetření a péče
 • Zobrazit
  PorCeTa, o.p.s.
 • Odborné poradenské služby, odborné služby pro rodiny v krizi
 • Certifikované programy primární prevence rizikového chování
 • Podpora náhradních rodin
 • Resocializační program pro dospělé
 • Zobrazit
  Probační a mediační služba ČR Středisko Tábor
 • Probační a mediační služba ČR středisko Tábor
 • Zobrazit
  R
  RC Radost, o.p.s.
 • Dětská skupina
 • Psychosociální poradna
 • Volnočasové a aktivizační služby
 • Zobrazit
  Revma Liga ČR,Klub Tábor
 • Poskytované služby:
 • Zobrazit