Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

 • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
 • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
F
Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • Dobrovolnické centrum Tábor
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  Farní charita Tábor
 • Auritus – centrum adiktologických služeb
 • Dobrovolnické centrum Tábor
 • osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb
 • Kontakt s uvězněnými klienty
 • Kontaktní centrum
 • Poradenské centrum
 • Poradenské centrum – poradenství pro rodiče a práce s celými rodinami, ve kterých se objevil problém se závislostí
 • Probační program
 • Terénní program
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  FOKUS Tábor, z.s.
 • „Blázníš? No,a!“ – preventivní program v oblasti duševního zdraví
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • Futurum F s. r. o (sociální firma spolku FOKUS Tábor)
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Zobrazit
  FOKUS Tábor, z.s.
 • „Blázníš? No,a!“ – preventivní program v oblasti duševního zdraví
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • Futurum F s. r. o (sociální firma spolku FOKUS Tábor)
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Zobrazit
  FOKUS Tábor, z.s.
 • „Blázníš? No,a!“ – preventivní program v oblasti duševního zdraví
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • Futurum F s. r. o (sociální firma spolku FOKUS Tábor)
 • Komunitní tým
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Zobrazit