Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
T
Tichý svět o. p. s.
  • Odborné sociální poradenství
  • Sociální rehabilitace
  • Tlumočnické služby
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • Zobrazit