Abecední rejstřík

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze dvou filtrů:

 • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
 • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Sociální služby dle zákona Cílové skupiny
A
ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • odborné sociální poradenství
 • služby následné péče
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • odborné sociální poradenství
 • služby následné péče
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • odborné sociální poradenství
 • služby následné péče
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  ANA, z.ú. adiktologické centrum
 • odborné sociální poradenství
 • služby následné péče
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Zobrazit
  Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • Zobrazit
  Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • Zobrazit
  Anděl Strážný, z. ú.
 • Tísňová péče
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • Zobrazit
  APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Odlehčovací služba pobytová
 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • Zobrazit
  APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Odlehčovací služba pobytová
 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • Zobrazit
  APLA Jižní Čechy, z. ú.
 • Odlehčovací služba pobytová
 • raná péče
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Zobrazit
  Audiohelp z.s, středisko Tábor
 • Sociální rehabilitace
 • osoby se sluchovým postižením
 • Zobrazit