Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Bydlení
Denní a týdenní stacionář Klíček
 • Denní stacionář
 • Týdenní stacionář
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Osobní asistence
 • Centra denních služeb
 • Odlehčovací služba
 • Chráněné bydlení
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
Zobrazit
Diecézní charita České Budějovice
 • Terénní program Tábor
 • Občanská poradna Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • ostatní
 • osoby bez přístřeší
Zobrazit
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
 • Odborné sociální poradenství
 • Terénní odlehčovací služby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně
 • Domov pro seniory
 • senioři
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se sluchovým postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Chráněné bydlení
 • Centrum duševního zdraví
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
G-centrum Tábor
 • Odlehčovací služby
 • Pečovatelská služba
 • Noclehárna
 • G-centrum Tábor, domov pro seniory
 • Denní stacionář
 • G-centrum Tábor, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Středisko sociálních služeb
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit
Sociální služby městyse Borotín
 • Terénní odlehčovací služba TOS
 • Odborné sociální poradenství OSP
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
Zobrazit