Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Duševní onemocnění
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.
 • Osobní asistence
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s.
 • Komunitní tým
 • Centrum duševního zdraví
 • Chráněné bydlení
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit