Životní situace

Název Poskytované služby Cílové skupiny
Dluhy
Diecézní charita České Budějovice
 • Občanská poradna Tábor
 • Terénní program Tábor
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Tábor
 • ostatní
Zobrazit
Domov sv. Anežky, o.p.s.
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
Zobrazit
Město Tábor, odbor sociálních věcí
Zobrazit
Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor
Zobrazit