Tíseň: Senior telefon (bezplatná tel. krizová pomoc)

(nonstop)

  Život 90, z. ú.