Podle druhu sociální služby

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
azylové domy
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
centra denních služeb
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
chráněné bydlení
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osobní asistence
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
sociálně terapeutické dílny
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
denní stacionáře
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
raná péče
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
týdenní stacionáře
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
domovy pro seniory
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně domovy pro seniory senioři Zobrazit
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
odlehčovací služby
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
sociální rehabilitace
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
intervenční centra
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím intervenční centra oběti domácího násilí Zobrazit
kontaktní centra
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
nízkoprahová denní centra
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit
noclehárny
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Tábor odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit