Podle cílových skupin

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název ↓  Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
Žádné
Dům dětí a mládeže Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
Fond ohrožených dětí Zobrazit
G-centrum Tábor Zobrazit
Handicap Táborsko Zobrazit
Informační centrum pro mládež Tábor Zobrazit
senioři
Domov pro seniory Bechyně domovy pro seniory senioři Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí pečovatelská služba senioři, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Středisko sociálních služeb odborné sociální poradenství senioři Zobrazit
osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osoby s chronickým onemocněním
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
rodiny s dítětem/dětmi
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí pečovatelská služba senioři, rodiny s dítětem/dětmi Zobrazit
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
osoby s chronickým duševním onemocněním
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny Zobrazit
oběti domácího násilí
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
oběti trestné činnosti
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
osoby bez přístřeší
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
osoby v krizi
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
ostatní
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Odlehčovací služby odlehčovací služby ostatní Zobrazit
osoby se zrakovým postižením
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osoby se sluchovým postižením
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osoby s tělesným postižením
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny Zobrazit
etnické menšiny
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny Zobrazit