Podle cílových skupin

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
Žádné
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
oběti domácího násilí
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím intervenční centra oběti domácího násilí Zobrazit
oběti trestné činnosti
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
rodiny s dítětem/dětmi
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
ostatní
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
osoby bez přístřeší
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
osoby v krizi
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
Občanská poradna Tábor odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
osoby s mentálním postižením
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
osoby s kombinovaným postižením
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
osoby s tělesným postižením
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
osoby se zdravotním postižením
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit
senioři
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně domovy pro seniory senioři Zobrazit
osoby s chronickým onemocněním
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři Zobrazit
osoby s chronickým duševním onemocněním
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit
etnické menšiny
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit
osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit