Podle působiště

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona Cílové skupiny
Žádné
Dobrovolnické centrum Tábor Zobrazit
Fond ohrožených dětí Zobrazit
Fond ohrožených dětí - pobočka Tábor sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
G-centrum Tábor Zobrazit
Handicap Táborsko Zobrazit
Informační centrum pro mládež Tábor Zobrazit
JEKHETANE Tábor, o.s. Zobrazit
1. Kiwajunior klub Tábor Zobrazit
Klub Kardio Tábor o. s. Zobrazit
Mateřské a dětské centrum Mufík Zobrazit
Táborsko
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
G-centrum Tábor - Pečovatelská služba pečovatelská služba senioři, osoby se zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Středisko sociálních služeb odborné sociální poradenství senioři Zobrazit
Malšicko
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Bechyňsko
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Soběslav
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Celá Česká Republika
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, ostatní Zobrazit
Jihočeský kraj
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi Zobrazit
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
G-centrum Tábor - Odlehčovací služby odlehčovací služby ostatní Zobrazit