Podle působiště

Pro vyhledání konkrétní služby je možné využít jeden ze tří filtrů:

  • dle druhu sociální služby (vymezení dle zákona, pokud se jedná o službu neregistrovanou dle zákona, tj. doplňkovou, zadejte do filtru možnost Žádná)
  • dle působiště poskytovatele služeb (územní rozsah)
  • dle cílových skupin (5 základních cílových skupin uživatelů)

Název Poskytované služby dle zákona ↓  Cílové skupiny
Žádné
Villa Vallila, o. s. chráněné bydlení, odlehčovací služby Zobrazit
Farní charita Tábor kontaktní centra Zobrazit
Jihočeský kraj
G-centrum Tábor - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi azylové domy osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí Zobrazit
Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. denní stacionáře, osobní asistence, raná péče osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Denní a týdenní stacionář Klíček denní stacionáře, týdenní stacionáře osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
Domov pro seniory Chýnov domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým onemocněním Zobrazit
G-centrum Tábor - Domov pro seniory domovy pro seniory senioři Zobrazit
Domov pro seniory Bechyně domovy pro seniory senioři Zobrazit
Celá Česká Republika
Fond ohrožených dětí - Tábor - Azylový dům Jeníčkova Lhota azylové domy ostatní, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Zobrazit
Soběslav
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko Rolnička centra denních služeb, chráněné bydlení, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Táborsko
G-centrum Tábor - Denní stacionář denní stacionáře ostatní Zobrazit
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím intervenční centra oběti domácího násilí Zobrazit
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Zobrazit
Cheiron T, o. p. s. nízkoprahová denní centra etnické menšiny, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Zobrazit
G-centrum Tábor - Noclehárna noclehárny osoby bez přístřeší Zobrazit
Občanská poradna Tábor odborné sociální poradenství osoby v krizi Zobrazit
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Tábor odborné sociální poradenství osoby se zdravotním postižením Zobrazit
Malšicko
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit
Bechyňsko
FOKUS Tábor, z.s. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním Zobrazit