Život Plus, z.ú.

sad Míru 789, 28522, Zruč nad Sázavou
Zdeněk Jelínek
327 532 900
724 182 325
@operator@zivotplus.cz

Realizujeme projekty, které slouží k podpoře života seniorů a zdravotně postižených občanů v rámci jejich domácího prostředí. Cílem je komplexní pojetí služeb, plnohodnotné a důstojné prožití lidského života jako celku. Získání zpět pocitu bezpečí, klidu a pohody. Služba se snaží udržet uživatele v jejich vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí a které nechtějí opustit.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 tísňová péče

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany

Služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem, při které jsou starší, nemocní, osamocení nebo postižení občané pomocí elektronického zabezpečovacího systému zabudovaného v bytě klienta napojeni na nepřetržitý 24 hodinový dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc dle potřeby (lékař, plynaři, policie, hasiči, elektrikáři, rodinní příslušníci apod.) Kontakt se navazuje pomocí bezdrátového tlačítka, které
nosí klient u sebe. Aby se předešlo planým výjezdům, systém je nastaven tak, že po vyslaném signálu o pomoc, se automaticky propojí dispečerka pomocí „hlasitého telefonu“ s klientem a zjišťuje nastalou situaci. Pokud ke komunikaci nedojde, vyjíždí ke klientovi výjezdová skupina, která zjišťuje skutečný stav věcí.

Kapacita

1000

Provozní doba

nepřetržitá 24 hodin 7 dní v týdnu

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
senioři
osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením

Územní rozsah

Celá Česká Republika