Villa Vallila, o. s.

-, 25788, Červený Újezd u Votic
Monika Otradovcová
317 802 106
739 664 919
@villa@vallila.cz

Posláním občanského sdružení Villa Vallila je umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství, za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic a podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 chráněné bydlení

Má formu skupinového bydlení – služba je poskytována v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. V komunitním domě pracují asistenti, kteří dávají klientům potřebnou podporu ve zvládání sebeobsluhy, vedení domácnosti, při pracovních terapiích a podporují je ve smysluplném trávení volného času. Součástí asistenční služby je podpora v pracovním začlenění na otevřeném trhu práce.
Kapacita zařízení pro službu chráněného bydlení je 10 míst.

Kapacita

10 míst

 odlehčovací služby

Pobytová odlehčovací služba je poskytována lidem se zdravotním postižením, kteří jsou v péči rodiny nebo osoby pečující. Odlehčovací pobyt trvá většinou 1 až 4 týdny. Služba je poskytována v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic.
Pobyty mají různé zaměření podle potřeb a dispozic přihlášených uživatelů. Nejčastěji se jedná o zajištění běžného denního programu s asistencí, který se skládá ze sebeobsluhy, domácí práce, vaření, pracovní terapie (např. práce na zahradě, pomocné práce na farmě, práce v pekařské dílně); tyto aktivity doplňují různé druhy krátkodobých terapií (arteterapie, muzikoterapie).
Kapacita zařízení pro odlehčovací službu jsou 2 místa během celého roku.

Kapacita

2 místa