Tichý svět, o.p.s.

Mánesova 11/3b, 37067, České Budějovice
Pavla Třísková
702 053 139
@pavla.triskova@tichysvet.cz

Naším cílem je zapojení osob se sluchovým postižením do běžné společnosti (respektováním specifických komunikačních potřeb, vhodným pracovním místem) a jejich podpora na cestě za spokojením životem. To se děje pomocí sociálních služeb, ale i mediálními kampaněmi, osvětou veřejnosti, pořádáním kurzů, předáváním informací.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

problematika sluchového postižení, příspěvky a pomoc v nouzi, zvláštní pomůcky a výhody pro zdravotně znevýhodněné osoby, právní poradenství: v Praze, ale možnost sjednání schůzky – základní konzultace je zdarma, ceny právních úkonů jsou nastaveny na základě Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a podle zavedené praxe právníků a advokátů (pracovní právo, občanské právo, obchodní právo, trestní právo)

Kapacita

• ambulantní (2500 intervencí na ČR) – cca 321 intervencí na pobočku • terénní (3000 intervencí na ČR) – cca 375 intervencí na pobočku , celorepubliková působnost

Provozní doba

Po: 8,00 – 16,00 Kancelář
Út: 8,00 – 12,00 Kancelář 12,00 – 16,00 Terén
St: 8,00 – 16,00 Kancelář
Čt: 8,00 – 16,00 Terén
Pá: 8,00 – 12,00 Kancelář 12,00 – 16,00 Terén

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným postižením

Územní rozsah

Celá Česká Republika
Jihočeský kraj

 tlumočnické služby

Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít
i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod. Online tlumočníka znakového jazyka nemusíte objednávat, spojíte se s ním ihned. Službu mohou využívat neslyšící pro komunikaci se slyšícími i slyšící pro dorozumění se s neslyšícími.

Kapacita

• ambulantní (5 klientů na ČR, počet intervencí: 15, počet kontaktů: 15) • terénní (600 klientů na ČR, počet intervencí: 1700, počet kontaktů: 2050)

Provozní doba

online tlumočení 24 hodin denně

tablet pro online tlumočení je k dispozici
v nemocnici v Táboře na recepci

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným postižením

Územní rozsah

Celá Česká Republika
Jihočeský kraj

 sociální rehabilitace

  • tvorba a úprava CV
  • tvorba a úprava motivačního dopisu
  • pomoc klientům v samostatnosti při vyhledávání práce – které nabídky jsou vhodné, jaké jsou průměrné platové podmínky na dané pozici, práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
    • telefonování na inzeráty
    • asistence a tlumočení při pracovním pohovoru
    • asistence a tlumočení během zácviku na pracovišti (pokud si to zaměstnavatel či klient vyžádá)
Kapacita

• ambulantní (5 klientů na ČR, počet intervencí: 15, počet kontaktů: 15) • terénní (600 klientů na ČR, počet intervencí: 1700, počet kontaktů: 2050)

Provozní doba

Po: 8,00 – 16,00 Kancelář
Út: 8,00 – 12,00 Kancelář 12,00 – 16,00 Terén
St: 8,00 – 16,00 Kancelář
Čt: 8,00 – 16,00 Terén
Pá: 8,00 – 12,00 Kancelář 12,00 – 16,00 Terén

Cílové skupiny

osoby se sluchovým postižením

ve věku od 16 do 64 let,
• rodinní příslušníci, zaměstnavatelé osob se sluchovým a kombinovaným postižením.

osoby s jiným zdravotním postižením

ve věku od 16 do 64 let,
• rodinní příslušníci, zaměstnavatelé osob se sluchovým a kombinovaným postižením.

Územní rozsah

Celá Česká Republika
Jihočeský kraj