Svaz Vietnamců v České republice pobočka Tábor

9. května 1987/17, 39002, Tábor
Van Nguyen
602 442 115
@vannguyen@seznam.cz

Svaz Vietnamců v České republice je občanské sdružení, které bylo založeno v listopadu roku 1999 jako dobrovolná a nezisková organizace s cílem sdružovat Vietnamce žijící v České republice. Usiluje o jednotu, stabilitu a rozkvět komunity a spolupráci ve všech oblastech společenského života mezi Vietnamem a Českou republikou. Má 40 poboček na celém území České republiky.

Pobočka v Táboře neposkytuje služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb.

Svaz Vietnamců v České republice – pobočka Tábor se zaměřuje na podporu a pomoc vietnamským občanům žijících na Táborsku – v oblastech poradenství, duchovní služby, vzdělávacích a kulturních aktivit, sportu. Jedním z cílů je také politická participace.
Svaz se snaží také o politickou participaci – na celostátní úrovni je hlavním cílem uznání vietnamské komunity za státem uznanou menšinu v ČR.

Provozní doba: pondělí až neděle
Cílová skupina: cizinci vietnamské národnosti žijící na území ORP Tábor.

Táborská pobočka Svazu Vietnamců v ČR poskytuje cizincům a jejich rodinám:

Doplňkové služby

  • Duchovní podporu
  • Vzdělávací aktivity

    např. výuka českého jazyka pro cizince

  • Poradenské a tlumočnické služby
  • Kulturní aktivity

    Táborská pobočka Svazu Vietnamců v ČR se v doplňkových službách věnuje představení své kultury české veřejnosti (tradice – lidové písně, jídla, oblečení, zvyky, přírodní krásy a nemateriální dědictví vietnamského národa, atd.).