Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Okresní organizace Tábor

Kvapilova 2289, 39003, Tábor
Zdeňka Zeisová
381254622
737564152
@zeisovazdena@seznam.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 odborné sociální poradenství

V okrese Tábor máme 7 místních organizací, cca 510 členů, kterým poskytujeme poradenství a informační servis, pomáháme dle možností v jejich činnosti. Pro všechny zájemce máme k dispozici slušně vybavenou půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, velmi oblíbenou a využitou. V prostorách této půjčovny poskytujeme i sociální poradenství.

Provozní doba

St: 9.00–15.30 hodin

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením

osoby se zdravotním postižením všech věkových kategorií

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

  • Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek