Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Tábor

Kvapilova 2289, 39003, Tábor 3
Kristýna Voborská, DiS.
381 231 447
@tabor-odbocka@sons.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (dále SONS) je občanské sdružení s celostátní působností. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje přes 10 000 členů.
Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Posláním organizace je dále pomáhat lidem se zrakovým postižením na cestě k samostatnému životu.

Kdo nás potřebuje?
Ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě člověka velmi závažnou změnu. My jsme zde proto, abychom jemu i jeho blízkým pomohli a ukázali jak dál.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové kluby, přednášky, besedy, poznávací výlety, exkurze)
  • Sociálně terapeutické činnosti (volnočasové aktivity – kurz keramiky, kurz pedigu, klub šikovných rukou, sportovní aktivity, návštěvy kulturních akcí – hmatové výstavy)
Provozní doba

Út, St: 14.00–16.00 hodin
Čt, Pá: 7.30–12.00 a 12.30–16.00 hodin

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením

Územní rozsah

Táborsko

 odborné sociální poradenství

Posláním služby odborného sociálního poradenství je prostřednictvím sociální poradny přispět ke zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka, dosažení vyšší míry jeho nezávislosti na pomoci jiných lidí a tím také lepších předpokladů pro jeho integraci do společnosti.
V rámci této služby provozuje organizace půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nyní má organizace k dispozici cca 200 kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. S pomůckami uživatele seznámíme a zaučíme, dále mají možnost využít studovny, ve které si mohou pomůcky vyzkoušet.

Provozní doba

Po: 7.30–11.30 a 12.00–16.00 hodin,
Út, St: 7.30–13.30 hodin

Cílové skupiny

osoby se zrakovým postižením

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

  • Rekondiční pobyty pro osoby se zrakovým postižením

    výuka sebeobsluhy a prostorové orientace