RYBKA - Tábor, z. s.

Čsl. armády 925/33, 39003, Tábor 3
Ivana Turková
704 751 667
@rybka-tabor@seznam.cz

RYBKA – Tábor, z. s. podporuje činnosti, které přispívají k všestrannému psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji dětí a dospělých s mentálním postižením na Táborsku.
Posláním je poskytovat pomoc při zapojování osob do společnosti – rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem činností je vést uživatele k odpovědnosti a k samostatnému rozhodování.

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (od 16 do 80 let)

  • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity: opakování čtení, psaní a dalších vyučovacích předmětů dle zájmu uživatelů, seznamování se s počítačem, ruční práce, vaření, práce v keramické dílně, sportovní aktivity
  • sociálně terapeutické činnosti: kulturní a společenské akce – společenské tance, zpívánky, přednášky, besedy, koncerty, sportovní soutěže…
  • pomoc při obstarávání běžných záležitostí nácvik jednání na úřadech, u lékaře…
Kapacita

Maximální kapacita je 23 uživatelů.

Provozní doba

každý všední den od 9:30 do 18:30 hod.

Cílové skupiny

osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Územní rozsah

Táborsko

Doplňkové služby

  • Služby pro děti ze MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925/33

    Cílem spolku RYBKA – Tábor, z. s. je také pomáhat při výchově, vzdělání a smysluplném využívaní volného času dětí s mentálním postižením.
    Zajišťujeme spolu s dalšími institucemi pro děti: hipoterapii, canisterapii, plavání, ozdravné a rehabilitační pobyty, zájmové kroužky…